Skip to main content

Allmänt
vischanstix.com vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.Vem är personuppgiftsansvarig?


Vischan Stix AB, med org. nr 559304-9405 och postadress Grannäsvägen 90, 944 94 Jävrebyn är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när vischanstix.com tillhandahåller och marknadsför produkter och tjänster samt vid övriga kontakter med vischanstix.com, såsom besök i vår webbutik eller serviceärenden via e-post. Som personuppgiftsansvarig är det vischanstix.com ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?
vischanstix.com samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp och använder våra tjänster och att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster.
Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades.

Kundinställningar för marknadskommunikation och personliga erbjudanden.
Identifikationsnummer, dvs. personnummer eller organisationsnummer.
Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, rabatt och köphistorik.
Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik.
Användargenererade data om din interaktion med Vischan Stix ABs marknadskommunikation och webbplatser, såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem), platsinformation, svar på enkäter samt klick- och besökshistorik som bland annat visar vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till och deltagit på samt resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

Från vilka källor samlar vischanstix.com (Vischan Stix AB)in uppgifter om dig som kund?

4.1 vischanstix.com (Vischan Stix AB)samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning, besöker vischanstix.com, klickar på länkar i digital marknadskommunikation som vi har skickat till dig, är i kontakt med vår kundtjänst och när du på annat sätt har kontakt med vischanstix.com och lämnar uppgifter om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med vischanstix.com (Vischan Stix AB)och för att vischanstix.com (Vischan Stix AB)ska kunna tillhandahålla sina produkter och tjänster till dig.
4.2 Om du är innehavare av ett Konto på vischanstix.com samlar vischanstix.com (Vischan Stix AB)även in personuppgifter om dig vid registrering av kontot samt under tiden som du är kontoinnehavare, t.ex. din köphistorik, ditt beteende på vischanstix.com, dina kundinställningar för att ta emot marknadskommunikation och vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att besöka vår webbutik samt läsa eller klicka på länkar i våra digitala utskick.
4.3 vischanstix.com (Vischan Stix AB)samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder vår webbplats och därmed vilket innehåll du föredrar. Du hittar mer information om hur vi använder oss av cookies i vischanstix.com cookiepolicy under Allmänna villkor.
Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
vischanstix.com (Vischan Stix AB)samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Dessa ändamål sätter de yttre ramarna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi ändamålen med vår behandling och ger exempel på vilka behandlingsaktiviteter som sker under respektive ändamål. Observera att vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera ändamål.
a) Hantera beställningar och köp
Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig, skicka orderbekräftelse, hantera betalning för beställda produkter och varor samt bedöma vilka betalningssätt vi kan erbjuda dig (baserat på kontaktuppgifter, beställda varor, betalningshistorik och finansiell information), leverera beställningar, avisera om leverans samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter och tjänster.
Den insamling av uppgifter som vi gör för att kunna hantera dina beställningar och köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt Vischan Stix ABs allmänna villkor. Om uppgifterna inte lämnas av dig kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen eller köpet.


b) Tillhandahålla och hantera Ett kundkonto på vischanstix.com
Personuppgifter behandlar vi för detta ändamål för att t.ex. ge dig behörighet att logga in på kontot, skapa dina personliga sidor, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, hantera dina inställningar för marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden, underlätta för dig att handla på vischanstix.com genom förifyllda uppgifter och sparade digitala varukorgar, underlätta för dig att hantera ärenden och reklamationer samt göra det möjligt för dig att följa din order- och betalningshistorik.

c) Lämna anpassad information samt ge en personlig upplevelse av vår webbutik till dig som har ett kundkonto på vischanstix.com
vischanstix.com (Vischan Stix AB)vill att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats och när vi kommunicerar med dig. Därför behandlar vi personuppgifter för detta ändamål så vi kan förbättra din användarupplevelse i syfte att skapa, erbjuda och lämna dig personligt anpassat innehåll i kommunikation och marknadsföring via post, e-post med individuella förmåner och erbjudanden, rekommendationer och annan information som vi tror är relevant för dig samt påminna om övergivna digitala varukorgar. För att möjliggöra detta utförs analyser på de uppgifter som vischanstix.com (Vischan Stix AB)samlar in såsom bostadsort, orderhistorik och användargenererade data.


d) Lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster
Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål för att per e-post informera dig om och marknadsföra de produkter, tjänster och erbjudanden som vischanstix.com (Vischan Stix AB)säljer, visa rekommendationer, påminna om övergivna digitala varukorgar samt säkerställande och uppföljning av köp gjorda på vischanstix.com


e) Hantera ärenden som kommer in till vischanstix.com (Vischan Stix AB)Kundtjänst
Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar Vischan Stix ABs aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och supportärenden, besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller andra supportfunktioner via e-post, telefon eller digitala kanaler, rätta felaktiga uppgifter, ge teknisk support och vårda kundförhållandet.

f) Utvärdera, utveckla och förbättra Vischan Stix ABs tjänster, produkter och system för våra kunder generellt
Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat göra vår webbutik och andra tjänster mer användarvänliga, utveckla eller lyfta fram digitala funktioner, förbättra vårt kunderbjudande (t.ex. utveckling av tjänster och produkter), ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. för att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser), utveckla och förbättra företagets sortiment och resurseffektivitet samt förbättra vårt IT-system för att höja säkerheten, ta fram statistik för marknads- och kundanalyser samt affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till beställningar och köp, automatiskt arkivera beteenden som senare kan behöva granskas av säkerhetsskäl och ge kunder möjlighet att påverka det sortiment som vischanstix.com (Vischan Stix AB)tillhandahåller. För att kunna uppfylla detta ändamål utför vischanstix.com (Vischan Stix AB)generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende bland annat klick- och besöksbeteenden, enhetsinformation, orderhistorik, betalningshistorik, geografisk ort och enskilda kunders feedback.Vilka är de legala grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?


För att vischanstix.com (Vischan Stix AB)ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.


a) Rättslig förpliktelse
Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av Vischan Stix AB, exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

b) Avtalsförpliktelser
Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. För dig som är innehavare av ett konto på vischanstix.com har du, genom att acceptera allmänna villkoren för konto på vischanstix.com, ingått ett avtal med vischanstix.com som sätter ramarna för vilken behandling av dina personuppgifter som kan ske för att tillhandahålla, hantera och administrera våra tjänster som är kopplade till kontot, t.ex. analys av dina personliga egenskaper för att ge dig personligt anpassade förmåner och erbjudanden. Vid beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt vischanstix.com allmänna villkor. Då kan det t.ex. vara nödvändigt att vischanstix.com registrerar dina kontaktuppgifter så vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera produkten eller tjänsten.

c) Berättigat intresse
Denna grund innebär att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att vischanstix.com (Vischan Stix AB)bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade. På denna grund behandlar vi bland annat dina personuppgifter för att förhindra missbruk av Konton på vischanstix.com samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet. Om vi bedömer att brott eller försök till brott har begåtts och vi gör en polisanmälan kommer vischanstix.com (Vischan Stix AB)även fortsätta att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
7.1 vischanstix.com (Vischan Stix AB)kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan vischanstix.com (Vischan Stix AB)komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist eller om en anmälan om brott har lämnats in till Polismyndigheten.

Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.
7.2 vischanstix.com (Vischan Stix AB)sparar personuppgifter kopplade till ditt konto på vischanstix.com så länge du är aktiv genom att interagera med vischanstix.com (Vischan Stix AB)på olika sätt. Om du har varit inaktiv under en viss period kommer kontot automatiskt att avslutas och de personuppgifter som vi har samlat in och behandlat för att tillhandahålla ditt konto på vischanstix.com och tjänsterna kopplade till kontoinnehavet raderas.

Översikt av vår personuppgiftsbehandling

Nedan har vi gjort en översiktlig sammanställning av vår behandling av personuppgifter för att tydligt förklara vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar för våra olika ändamål, vilken rättslig grund som ligger till grund för vår behandling och hur länge vi lagrar uppgifterna.

Ändamål: För att kunna hantera dina beställningar och köp
Kategorier av personuppgifter:
Kontaktuppgifter t.ex. namn, postadress, e postadress
Kontoinformation
Identifikationsnummer
Orderinformation
Betalningsuppgifter t.ex. kortnummer och kortinnehavare
Finansiell information
Laglig grund: Avtalsförpliktelser enligt vischanstix.com (Vischan Stix AB)allmänna villkor, allmänna försäljningsvillkor
Lagringstid Fem år efter att din beställning är betald och levererad eller, om garantiperioden för köpt produkt eller tjänst är längre, efter att den perioden har löpt ut.

Ändamål: För att tillhandahålla och hantera ditt konto på vischanstix.com
Kategorier av personuppgifter:
Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress
Kontoinformation t.ex. användarnamn och lösenord
Orderinformation såsom orderhistorik
Kontaktuppgifter t.ex. namn, postadress, e postadress


Användargenererade data
Laglig grund: Avtalsförpliktelser enligt vischanstix.com (Vischan Stix AB)allmänna villkor, allmänna försäljningsvillkor
Lagringstid Så länge du har ett konto på vischanstix.com

Ändamål: För att lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster
Kategorier av personuppgifter:
Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress
Kontoinformation t.ex. användarnamn och lösenord
Orderinformation såsom orderhistorik
Kontaktuppgifter t.ex. namn, postadress, e postadress
Användargenererade data
Laglig grund: Avtalsförpliktelser enligt Villkoren för vischanstix.com allmänna villkor för dig som har konto på vischanstix.com
Berättigat intresse för dig som inte är innehavare av konto på vischanstix.com
Lagringstid Så länge du har ett konto på vischanstix.com
Två år efter att du senast klickat på en länk i vår kommunikation till dig om du inte är innehavare av konto på vischanstix.com.

Ändamål: För att hantera ärenden som kommer in till kundtjänst och andra supportfunktioner
Kategorier av personuppgifter:
Kontaktuppgifter t.ex. telefonnummer och e-postadress
Kontoinformation
Orderinformation såsom ordernummer, köpta produkter och leveranstidpunkt
Betalningsuppgifter såsom betalsätt
Användargenererade data
Korrespondens och annan information om supportärenden såsom teknisk information om kundens utrustning
Laglig grund: Berättigat intresse
Lagringstid Fem år efter den senaste kontakten i ärendet eller, om garantiperioden för produkt eller tjänst som ärendet avser är längre, efter att den perioden har löpt ut.

Ändamål: För att utvärdera, utveckla och förbättra Vischan Stix ABs tjänster, produkter och system för våra kunder generellt
Kategorier av personuppgifter:
Kontaktuppgifter t.ex. bostadsort
Orderinformation
Betalningsinformation
Användargenererade data såsom klick- och besökshistorik samt enhetsinformation
Kundinställningar
Korrespondens och annan information om supportärenden t.ex. feedback på produkter och tjänster och svarstider
Laglig grund: Berättigat intresse
Lagringstid Så länge du har ett konto på vischanstix.com för dig som är kontoinnehavare.
Fem år efter att du senast interagerat med vischanstix.com (Vischan Stix AB)om du inte är innehavare av konto på vischanstix.com, t.ex. besökt vischanstix.com, loggat in på tidigare ditt vischanstix.com konto eller klickat på en länk i vår kommunikation till dig.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
9.1 vischanstix.com (Vischan Stix AB)kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra produkter och tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden till Vischan Stix AB, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund såsom Klarna Bank AB.
9.2 vischanstix.com (Vischan Stix AB)kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att vischanstix.com (Vischan Stix AB)ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.
9.3 Beroende på vilka kontakter du har haft med Vischan Stix AB, t.ex. om du är innehavare av ett konto på vischanstix.com eller mottar marknadskommunikation, kan vischanstix.com (Vischan Stix AB)lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:
Analys- och marknadsföringsföretag som tillhandahåller tjänster såsom automatiserade marknadsföringsverktyg, analyser, kommunikation, print och distribution. Dessa mottagare hjälper vischanstix.com (Vischan Stix AB)med att analysera dina uppgifter samt att informera om och marknadsföra de produkter och tjänster som vischanstix.com (Vischan Stix AB)säljer. De uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, kontoinformation, kundinställningar, orderuppgifter och användargenererade data baserat på berättigat intresse samt våra avtalsförpliktelser till dig som innehavare av konto på vischanstix.com som lagliga grunder.
Statliga myndigheter, såsom Polismyndigheten eller Skatteverket, som vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till enligt lag eller myndighetsbeslut eller som vi lämnar ut personuppgifter till pga. misstanke om brott eller försök till brott. De kategorier av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, kontoinformation, orderinformation, betalningsuppgifter, användargenererade data för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.


9.4 Om du har lägger en beställning eller genomför köp från vischanstix.com (Vischan Stix AB)kan vi dessutom lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hantering av dina beställningar och köp baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund:
Leverantörer, tillverkare och underleverantörer av produkter som vischanstix.com (Vischan Stix AB)säljer som bland annat tillhandahåller produkterna och tjänsterna samt hjälper oss med supporttjänster såsom underhåll, reparation och kassering av returnerade produkter. Uppgifterna som lämnas är kontaktuppgifter och orderinformation.
Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig. Vi lämnar ut kontaktuppgifter och orderinformation till dessa mottagare.
Samarbetspartners och leverantörer av betalningslösningar, t.ex. kortinlösande företag, banker, kreditinstitut och andra finansiella aktörer, som ser till att du kan genomföra betalningar och erbjuder dig olika finansieringslösningar. Uppgifterna som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer och betalningsuppgifter.
Kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som förser oss med underlag för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga, t.ex. kreditupplysningar, när du ansöker om kredit inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. Den uppgift som lämnas ut är identifikationsnummer.
Var lagrar vi dina personuppgifter?
vischanstix.com (Vischan Stix AB)kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Men vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om vi behöver dela dina uppgifter med Vischan Stix ABs leverantörer eller samarbetspartners som finns utanför eller lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer vischanstix.com (Vischan Stix AB)att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller, om överföring sker till USA, genom att mottagaren certifierat sig att följa principerna i Privacy Shield.


Vad har du som registrerad kund för rättigheter?

11.1 vischanstix.com (Vischan Stix AB)ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna policy.
a) Rätt till tillgång till dina personuppgifter
vischanstix.com (Vischan Stix AB)vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den behandling som vi gör om dig har du rätt att begära att få information om behandlingen, inklusive en kopia av dina personuppgifter som är under behandling, ett s.k. registerutdrag. Detta omfattar information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen. Observera att vid en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person och vilka uppgifter du vill ta del av.
b) Rätt till rättelse av dina personuppgifter
vischanstix.com (Vischan Stix AB)är måna om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, t.ex. om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer. På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
c) Rätt till radering av dina personuppgifter
Vi respekterar att de personuppgifter som vi behandlar om dig är lånade från dig. Du har därför rätt att begära att vischanstix.com (Vischan Stix AB)tar bort dina personuppgifter när uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vischanstix.com (Vischan Stix AB)omfattas av, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller när du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vischanstix.com (Vischan Stix AB)har gjort och det saknas berättigat intresse för vischanstix.com (Vischan Stix AB)eller tredje part som väger tyngre. Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex. om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som legal grund (såsom enligt krav i bokföringslagen) eller om uppgifterna är nödvändiga för att vischanstix.com (Vischan Stix AB)ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
d) Rätt till dataportabilitet


Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt omfattar dock bara uppgifter som du själv har lämnat till vischanstix.com (Vischan Stix AB)och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelse gentemot dig som laglig grund.
e) Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa ändamål. Du kan t.ex. begära begränsning av felaktiga uppgifter när du har begärt rättelse. Under tiden som vischanstix.com (Vischan Stix AB)utreder uppgifternas korrekthet kommer behandlingen av dem att begränsas.
f) Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
När vischanstix.com (Vischan Stix AB)behandlar dina personuppgifter baserat på intresseavvägning av berättigat intresse som legal grund eller för direktmarknadsföring har du har rätt invända mot vår behandling. Invändning mot vischanstix.com (Vischan Stix AB)intresseavvägning kan göras när du har personliga skäl som rör situationen. Vid sådan invändning bedömer vischanstix.com (Vischan Stix AB)om vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre ditt intresse att skydda din integritet. Om så är fallet får vischanstix.com (Vischan Stix AB)fortsätta att behandla dina personuppgifter trots att du har motsatt dig behandlingen. Invändning mot direktmarknadsföring och analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål kan du göra utan att uppge några skäl.Detta styr du själv över genom inställningarna på Mina sidor där du väljer om du vill ta emot marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden. Dessutom ges du möjlighet att invända mot marknadsföring vid varje enskilt digitalt utskick. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet samt alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder såsom att skicka nyhetsbrev och erbjudanden.Om du endast invänder mot personligt anpassade erbjudanden kommer marknadskommunikationen till dig att vara generell, då vi har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig om vi inte får analysera dina personliga egenskaper.
11.2 Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.
Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Vischan Stix AB. vischanstix.com (Vischan Stix AB)har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda hos vischanstix.com (Vischan Stix AB)som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.
Tillämpning och ändring av integritetspolicyn
13.1 Den senast uppdaterade versionen av Vischan Stix ABs integritetspolicy finns alltid på vår webbplats.

Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på vischanstix.com.
13.2 vischanstix.com (Vischan Stix AB)har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på vischanstix.com. Dessutom kommer du att informeras om att integritetspolicyn har ändrats nästa gång du loggar in på ditt konto på vischanstix.com. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avsluta ditt konto hos vischanstix.com (Vischan Stix AB)genom att kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.

Kontaktuppgifter
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.vischanstix.com (Vischan Stix AB)(Org.nr. 559409-7767)
Sjöviksvägen 166
975 97 Luleå

E-post: info@vischanstix.com